قیمت خرید فالوور لایک بازدید اینستاگرام | فالوپی

لیست قیمت و تعرفه سرویس های فعال کاربری


قیمت های درج شده براساس هر عدد بوده و این جدول قیمت برای کاربران است. همکاران جهت دریافت قیمت همکاری تیکت درج کنند.

جهت ثبت سفارش برای هر کدام از سرویس ها، روی نام سرویس انتخابی ضربه بزنید.

دسته بندی نام حداقل تعداد سفارش حداکثر تعداد سفارش قیمت هر عدد قیمت برای هر 100 عدد
لایک اینستاگرام لایک ایرانی S2 5010030 تومان3,000 تومان
لایک اینستاگرام لایک خارجی S1 10050,00019 تومان1,900 تومان
لایک اینستاگرام لایک ایرانی NS8 2002,00025 تومان2,500 تومان
لایک اینستاگرام لایک خارجی S2 10040,00030 تومان3,000 تومان
لایک اینستاگرام لایک ایرانی S4 1005,00025 تومان2,500 تومان
لایک اینستاگرام لایک خارجی S6 5010,00025 تومان2,500 تومان
لایک اینستاگرام افزایش ذخیره پست 10050,0007 تومان700 تومان
فالوور اینستاگرام فالوور خارجی S4 5010,00033 تومان3,300 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید + ایمپرشن (طبیعی) S2 500500,0003.3 تومان330 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید + ایمپرشن + اکسپلور S6 5001,000,0003.2 تومان320 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید IGTV S1 1001,000,0002 تومان200 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید ویدئو S7 50025,000,0002.3 تومان230 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید ویدئو S9 1001,000,0001.5 تومان150 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام ویو اضطراری S1 1,0001,000,0001.5 تومان150 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام ویو اضطراری S10 2001,000,0002.5 تومان250 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام افزایش ایمپرشن و ریچ پیج 100100,00010 تومان1,000 تومان
ویو استوری اینستاگرام بازدید استوری S4 1001,000,0006 تومان600 تومان
ویو استوری اینستاگرام بازدید استوری S2 100100,0004.5 تومان450 تومان