قیمت خرید فالوور لایک بازدید اینستاگرام | فالوپی

لیست قیمت و تعرفه سرویس های فعال کاربری


قیمت های درج شده براساس هر عدد بوده و این جدول قیمت برای کاربران است. همکاران جهت دریافت قیمت همکاری تیکت درج کنند.

جهت ثبت سفارش برای هر کدام از سرویس ها، روی نام سرویس انتخابی ضربه بزنید.

دسته بندی نام حداقل تعداد سفارش حداکثر تعداد سفارش قیمت هر عدد قیمت برای هر 100 عدد
لایک اینستاگرام لایک ایرانی S7 10050022 تومان2,200 تومان
لایک اینستاگرام لایک ایرانی NS8 2003,00027 تومان2,700 تومان
لایک اینستاگرام لایک خارجی فوق سریع S2 5050,00043 تومان4,300 تومان
لایک اینستاگرام لایک ایرانی S4 10010,00026 تومان2,600 تومان
فالوور اینستاگرام فالوور خارجی S15 30030,00042 تومان4,200 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید ویدئو S1 10010,000,0002 تومان200 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید + ایمپرشن + اکسپلور S6 5001,000,0005 تومان500 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید IGTV S1 1001,000,0001.5 تومان150 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید ویدئو S3 100500,0002 تومان200 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید + ایمپرشن S4 5005,000,0003 تومان300 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید + ایمپرشن S5 25010,000,0003.5 تومان350 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید ویدئو S7 50025,000,0003 تومان300 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید ویدئو S9 1001,000,0002 تومان200 تومان
ویو استوری اینستاگرام بازدید استوری S4 1001,000,0005.5 تومان550 تومان
ویو استوری اینستاگرام بازدید استوری S2 100100,0005 تومان500 تومان
ویو استوری اینستاگرام بازدید استوری S3 10025,0003.5 تومان350 تومان
کامنت اینستاگرام کامنت ایرانی رندوم S2 1020050 تومان5,000 تومان
خدمات مرتبط دیگر بازدید پروفایل اینستاگرام 1,00020,0008 تومان800 تومان