قیمت خرید فالوور لایک بازدید اینستاگرام | فالوپی

لیست قیمت و تعرفه سرویس های فعال کاربری


قیمت های درج شده براساس هر عدد بوده و این جدول قیمت برای کاربران است. همکاران جهت دریافت قیمت همکاری تیکت درج کنند.

جهت ثبت سفارش برای هر کدام از سرویس ها، روی نام سرویس انتخابی ضربه بزنید.

دسته بندی نام حداقل تعداد سفارش حداکثر تعداد سفارش قیمت هر عدد قیمت برای هر 100 عدد
لایک اینستاگرام لایک ایرانی S2 5010030 تومان3,000 تومان
لایک اینستاگرام لایک ایرانی NS8 2003,00023 تومان2,300 تومان
لایک اینستاگرام لایک ایرانی S4 2005,00025 تومان2,500 تومان
لایک اینستاگرام افزایش ذخیره پست 10050,0004 تومان400 تومان
لایک اینستاگرام لایک خارجی S6 501,00020 تومان2,000 تومان
فالوور اینستاگرام فالوور خارجی S1 10010,00040 تومان4,000 تومان
فالوور اینستاگرام فالوور خارجی S4 5010,00039 تومان3,900 تومان
فالوور اینستاگرام فالوور خارجی S2 10015,00077 تومان7,700 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام بازدید ویدئو S9 1001,000,0001.8 تومان180 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام ویو اضطراری S10 2001,000,0002.3 تومان230 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام افزایش ایمپرشن و ریچ پیج 100100,00010 تومان1,000 تومان