قیمت خرید فالوور لایک بازدید اینستاگرام | فالوپی

لیست قیمت و تعرفه سرویس های فعال کاربری


قیمت های درج شده براساس هر عدد بوده و این جدول قیمت برای کاربران است. همکاران جهت دریافت قیمت همکاری تیکت درج کنند.

جهت ثبت سفارش برای هر کدام از سرویس ها، روی نام سرویس انتخابی ضربه بزنید.

دسته بندی نام حداقل تعداد سفارش حداکثر تعداد سفارش قیمت هر عدد قیمت برای هر 100 عدد
لایک اینستاگرام لایک ایرانی S2 5010030 تومان3,000 تومان
لایک اینستاگرام لایک ایرانی NS8 2005,00022 تومان2,200 تومان
لایک اینستاگرام لایک ایرانی S4 2005,00025 تومان2,500 تومان
لایک اینستاگرام افزایش ذخیره پست 10050,0008 تومان800 تومان
لایک اینستاگرام لایک خارجی S6 501,00020 تومان2,000 تومان
لایک اینستاگرام لایک ایرانی L9 1008,00021 تومان2,100 تومان
فالوور اینستاگرام فالوور ایرانی S4 1001,00035 تومان3,500 تومان
فالوور اینستاگرام فالوور خارجی S1 10010,00040 تومان4,000 تومان
فالوور اینستاگرام فالوور خارجی S2 10015,00077 تومان7,700 تومان
فالوور اینستاگرام فالوور خارجی F3 10015,00032 تومان3,200 تومان
فالوور اینستاگرام فالوور خارجی F2 10010,00029 تومان2,900 تومان
بازدید ویدئو و IGTV اینستاگرام افزایش ایمپرشن و ریچ پیج 100100,00010 تومان1,000 تومان
ویو استوری اینستاگرام بازدید استوری S4 1001,000,0008 تومان800 تومان
ویو استوری اینستاگرام بازدید استوری S2 10025,0006.5 تومان650 تومان